سیستمهای مدیریت کیفیت بین المللی Int QMS

دانلود رایگان هرگونه مقاله در رابطه با سیستمهای مدیریت کیفیت QMS

مقاله QFD سمینار آقای احمدی پور (کارآموز مرکز)

QUALITY  FUNCTION  DEVELOMENT  

 توسعه عملکردی کیفیت   

یا توسعه کارکردی کیفیت  

 سر فصل های مقاله

مقدمه

  QFDچیست  ؟   

فواید QFD از دیدگاهای مختلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   شرح تاریخچه QFD                                                                                                                                                             ابزار QFDاز دید مشتریان

روش های اجرایی QFD

TRIZ

AHP

تاگوشی

روش HOQ

نحو ساختنHOQ

تشکیل HOQ

نمودار HOQ

مراحل HOQ

روش تحقیق کاربرد QFD در شعبه بانکی  

جمع بندی

نتیجه گیری

منابع                                    

دانلود مقاله                

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۸۹ساعت 20:12  توسط محمد حسین آذرمی  |